PET DRUŽB V SKUPINI POMGRAD, KOT PRVI NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, PREJELO CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Pomgrad d.d., Pomgrad GM d.o.o, Pomgrad VGP d.d, Pomgrad CP d.d. in Pomgrad TAP d.o.o. so prve družbe na področju gradbeništva v Sloveniji, ki so pridobile certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj sta izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Certifikat poleg zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v podjetju, naslavlja tudi zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje podjetja.

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in vsebin, kot so etično vodenje in ne-diskriminacija na delovnem mestu. V družbah skupine Pomgrad številne ukrepe, ki jih zajema certifikat, že izvajamo, saj se zavedamo, da bolj zadovoljni in aktivni zaposleni ter večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, pomenijo večjo uspešnost podjetij ter dvig deleža aktivnega prebivalstva v Sloveniji.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetja, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih.

Postopek izbire ukrepov je potekal ob pomoči usposobljenega svetovalca, v sodelovanju s fokusno skupino zaposlenih in ekipo treh sodelavcev, ki bodo tudi v prihodnje skrbeli za izvajanje ukrepov. Pogoj za sprejem pristopnega certifikata je implementacija 12 temeljnih ukrepov, za pridobitev krovnega certifikata pa še 9 ukrepov za vsako posamezno področje ki zajema:

 • organizacijsko upravljanje,
 • usklajevanje zasebnega, družinskega in poklicnega življenja,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • varnost in zdravje pri delu.

Po analizi stanja v podjetju smo izbrali skupno 48 ukrepov, ki jih bomo uvajali v delovanje naših družb.

KROVNI CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Na podlagi predlaganih ukrepov je revizorski svet Ekvilib inštituta, ki vodi postopek pridobitve certifikata, 18. maja 2021 izdal sklep in podelil pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – krovni certifikat družbam v skupini Pomgrad: Pomgrad d.d., Pomgrad GM d.o.o, Pomgrad VGP d.d, Pomgrad CP d.d. in Pomgrad TAP d.o.o.

Ukrepi, v okviru katerih bomo v podjetju izvajali različne aktivnosti so:

1. Organizacijsko upravljanje:

 • tim za družbeno odgovornost podjetja,
 • zaveza vodstva družbeni odgovornosti,
 • poročanje in spremljanje družbeno odgovornih aktivnosti,
 • identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani) in vkjučujoče sodelovanje z njimi,
 • politika izklapljanja elektronskih naprav,
 • varčna osvetlitev,
 • strategija družbene odgovornosti,
 • energetska učinkovitost stavb in naprav,
 • družbeno odgovorno komuniciranje,
 • spoštovanje človekovih pravic,
 • partnerstvo z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe,
 • prostovoljne pobude, nagrade, zaveza in certifikati,
 • program izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene,
 • spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastenk,
 • čebelnjak ob poslovni zgradbi.

2. Varnost in zdravje na delovnem mestu:

 • zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov,
 • sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu,
 • nameščanje ustrezne osvetlitve,
 • uporaba ergonomskih mišk in podlog,
 • sklopi izobraževanj za vodje s področja psihosocialnih vidikov dela,
 • skladnost delovne obleke s standardi,
 • izbor barvne oznake delovne obleke in osebne varovalne obleke,
 • promocija pitja vode,
 • sveže sadje z eko-tržnice,
 • dodatne bonitete za povečanje zdravstvene varnosti zaposlenih,
 • zmanjšanje tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj.

3. Medgeneracijsko sodelovanje:

 • izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja,
 • zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine,
 • priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj pri zaposlovanju,
 • spodbujanje rotiranja zaposlenih,
 • spodbujanje pisanja razumljivih internih aktov in pravilnikov,
 • spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim,
 • ozaveščanje o prednostih medsebojnega sodelovanja oz. njihovo osmišljanje,
 • vzpostavljena sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami,
 • skrb za prenos znanja – različne oblike mentorstva,
 • karierno svetovanje za vse generacije,
 • informiranje zaposlenih o brezplačnih  seminarjih, tečajih in izobraževanjih.

4. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:

 • pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev,
 • spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih,
 • otroški časovni bonus,
 • nadomeščanje,
 • možnost izrednega dela doma,
 • vključitev tematike usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v letne oz. obdobne razgovore,
 • transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj podjetja,
 • obdaritev otrok zaposlenih,
 • počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke,
 • službene poti,
 • napotitve na delo izven kraja bivanja,
 • posredovanje informacij odsotnim delavcem.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se