Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

Pomgrad trenutno izvaja obsežna dela na projektu nadgradnje železniškega odseka med Poljčanami in Slovensko Bistrico. Projekt je sestavljen iz treh sklopov in poleg nadgradnje železniške proge in železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica, vključuje tudi preložitev regionalne ceste, ureditev  izven nivojskega križanja z železniško progo – nadvoz Brežnica ter izgradnja podvoza in podhoda Poljčane. Pomgrad je z deli pričel aprila 2017, dela pa bodo zaključena 20. aprila letos. Pogodbena vrednost projekta znaša 22,72 milijona evrov brez DDV.

Na odseku železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica gre predvsem za nadgradnjo. Glavni namen projekta je namreč dvig kategorije proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m) in s tem zagotavljanje interoperabilnosti proge, kakor tudi zagotavljanje varnosti in urejenosti železniškega prometa. Z izvedbo projekta bo urejen lažji in varnejši dostop do prenovljenega perona za vse potnike na obeh postajah, tako v Poljčanah kot tudi v Slovenski Bistrici. V sklopu projekta bosta na odseku urejena dva podhoda za potnike pod železniško progo na železniških postajah Poljčane in Slovenska Bistrica, prav tako, pa se bodo ukinili trije nivojski prehodi čez železniško progo.

V sklopu projekta bo Pomgrad prestavil cesto med Poljčanami in Slovensko Bistrico ter uredil  izven nivojsko križanja z železniško progo - nadvoz Brežnica. Z nadvozom se bo naselje Zgornja Brežnica navezalo na novo traso regionalne ceste. Nadvoz premosti dvotirno železniško progo Celje – Maribor, ki je tu speljana v nasipu višine cca 1,5 – 2,0 m ter potok Brežnica. Na zasnovo nosilne konstrukcije je vplivala predvsem specifična tehnologija gradnje premostitvenega objekta preko dvotirne elektrificirane proge, ostali dejavniki pri zasnovi konstrukcije so tipični za gradnjo nadvozov. Nadvoz v dolžino meri 92,50 metrov in ima 5 razponov.

Pomemben del projekta je tudi izgradnja podvoza in podhoda v Poljčanah, ki se nahaja v neposredni bližini železniške postaje. Podvoz je zasnovan kot škatlasta armiranobetonska konstrukcija, s fazno ločenima enotama za tir 1 in 2 ter tir 3. Podvoz železniške proge je zasnovan kot okvirna konstrukcija preko dveh polj, svetlih razpetin 7,50 + 4,50 metrov. Skupna dolžina podvoza, merjeno med zalednima stenama krajnih podpor, znaša 14,20 metrov. Podvoz je zaradi tehnologije gradnje razdeljen na dve enoti širine 9,10 in 10,25 metrov. Skupna širina podvoza znaša 19,35 metrov ter svetla višina 4,20 metrov. V podvozu se nahaja deniveliran hodnik za pešce, ki omogoča prehod pešcem pod železnico in hkrati dostop na peron. V ta namen so med obema prekladama na severni strani predvidene stopnice.

Največji izziv pri projektu nam je predstavljalo dejstvo, da je železniški promet vseskozi potekal, zaradi česar smo morali delo izvajati po kampadah, kjer smo zagotavljali vedno prevozne tire. Poleg tega smo morali vseskozi zagotavljati nemoten dostop preko lokalnih cest.

Ostali projekti
Pomgrad povpraševanje

Potrebujete naše storitve?

Pošljite nam povpraševanje in oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.