Odvajanje in čiščenje voda v porečju reke Drave na območju Mestne občine Maribor-izgradnja kanalizacijskega omrežja Limbuš, Laznica in Pekre

Predvidena kanalizacija bo odvajala komunalne odpadne vode, tako bo s predvidenimi ukrepi zagotovljen odvod komunalnih odpadnih voda na obstoječ kanalizacijski sistem v Mariboru in čiščenje odpadnih voda na Centralni čistilni napravi Maribor.

Mestna občina Maribor ima zgrajen velik kanalizacijski sistem, ki se zaključi s centralno čistilno napravo Maribor. Pretežni poselitveni del je opremljen s kanalizacijo v mešanem sistemu.

Na območju Limbuša je izgrajen obstoječ kanalizacijski sistem v upravljanju Nigrad d.d.

Obstoječa kanalizacija je v mešanem sistemu z iztokom v potok ali v reko Dravo. Na samem obstoječem sistemu ni kanalizacijskih objektov kot so zadrževalniki, razbremenilniki ali črpališča, zato so v južnem delu naselja Limbuš predvideni kanali v lokalnih cestah 'Ob Blažovnici' in 'Limbuški graba':

  • kanal L6
  • kanal L5 s priključkoma kanal 5.1 in 5.2

Križanje potoka Blažovnica (kanal L6) je predvideno s prečrpavanjem in tlačnim vodom obešenim na obstoječo mostno konstrukcijo.

Na projektirano kanalizacijo se bodo priključevali hišni priključki (le komunalne odpadne vode).

Naselje Laznica še nima v celoti rešenega zbiranja in odvajanja odpadnih vod. Delno je v Laznici izgrajen mešan kanalizacijski sistem, ki se priključuje na kolektor ob železnici na vzhodu naselja. Nekateri prebivalci so si postavili lastne individualne male čistilne naprave in delno je zgrajen ločen sistem v vzhodnem delu naselja Laznica.

Predvidena je gradnja kolektorja L1 z navezavo na že izveden kolektor Laznica. Na kolektor L1 se priključujeta kanala:

  •  kanal L2 s priključkom (kanal L2.1)
  •  kanal L3 s priključkom (kanal L3.1)

Trasa kanala L2 poteka od vtoka v kanal L1 po makadamski poti do regionalne ceste, dalje pa v hodniku za pešce regionalne ceste R2-435, Maribor – Ruše.

Kanal L2.1 se navezuje na kanal L2 in poteka v hodniku za pešce regionalne ceste R2-435, Maribor – Ruše. Trasa kanala L3 poteka v (optično vodeno vrtanje) in ob regionalni cesti (v hodniku za pešce) ter v lokalni cesti 'Ob Lazniškem potoku' in večkrat prečka Lazniški potok. Prečkanje Lazniškega potoka je predvideno s podkopavanjem kanaliziranega dela potoka ali s podvrtavanjem pod mostno konstrukcijo.

Na projektirano kanalizacijo se bodo priključevali hišni priključki (le komunalne odpadne vode). 

Kanal P-1.0 v Pekrah poteka od objekta Cesta Graške gore 10 do Borovnikove ulice 1. Prične se v kontrolnem jašku K.J.C3, med jaškoma PV11 in PV0 prečka regionalno železniško progo 34 Maribor-Prevalje-d.m. v km 4+330. Podboj pod železniško progo se izvede z optično usmerjenim vrtanjem s potisno jekleno cevjo DN700 v dolžini 13 m. Pretežni del kanala P-1.0 poteka v asfaltirani cesti, delno v makadamski cesti.

Po vgradnji kanalizacije se vozišče asfaltira po celotni širini ceste, kjer pa poteka v makadamski poti, se le-ta vzpostavi v prvotno stanje.

Dolžina predvidenega niza znaša 2055.16 m. Kanal sestavljajo ABC cevi DN500.

Ostali projekti
Pomgrad povpraševanje

Potrebujete naše storitve?

Pošljite nam povpraševanje in oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se