Preplastitev ceste Gorica – Brezovci

Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoječe trase regionalne ceste v naseljih Gorica in Brezovci v občini Puconci. Poleg ceste se izvaja tudi dograditev pločnikov, vzpostavitev nove javne razsvetljave ter ureditev ostalih komunalnih vodov javne infrastrukture.

Kot vodilni pogodbeni partner smo zadolženi za izvedbo celotnega dela naselja Brezovci v dolžini 1.200 metrov ter 400 metrov v naselju Gorica – ostali del trase v Gorici bo izvedel partner Asfalti Ptuj d.o.o..

Dela se izvajajo pod popolno prometno zaporo v delu naselja Brezovci, na vseh ostalih odsekih pa se dela izvajajo pod polovično zaporo.

Širina vozišča bo po rekonstrukciji znašala 6 metrov, pločniki 1,75 m. Vključno s cesto so predmet rekonstrukcije tudi avtobusna postajališča ter novogradnja parkirišč v Brezovcih. Za potrebe odvodnjavanja ceste je predvidena nova meteorna kanalizacija, deloma tudi koritnice ter odprti jarki.

V naselju Brezovci je bil obstoječi most čez Predanovski potok v zelo slabem stanju, zato ga je nadomestil AB škatlast most, ki meri v osi 12,40 metrov, debelina prekladne plošče znaša 45 cm, zidu pa 50 cm. Pod steno mostu se je izvedla AB greda na predhodno izvedenih Benotto pilotih v dolžini 10,50 m. V sklopu del ureditve Predanovskega potoka, so zajeta tudi dela za ureditev struge z oblaganjem z lomljencem. Zaradi potrebe po razširitvi vozišča se je neposredno ob brežini potoka izvedel tudi kamniti podporni zid z robnim vencem v dolžini 181 metrov. Ta se potem zaključi oziroma naveže v robni venec novega mostu.

Projekt je terminsko deljen na dve fazi. Medtem, ko se je 1. faza, ki je trajala do 30. novembra že uspešno zaključila, se dela nadaljujejo. Druga faza zajema izgradnjo ostalih 400 metrov trase v Gorici in 600 metrov ceste v Brezovcih, vključno z ureditvijo križišča v Brezovcih, ki je predvideno kot krožišče s povoznim notranjim otokom. Na tem odseku bomo sanirali tudi most čez Brezovski potok. Izvedla se bo nova hidroizolacija, sanacija poškodovanih betonskih elementov ter na novo postavljene ograje in asfaltne površine. Prav gotovo bo problem pri sanaciji predstavljal promet, saj na tem odseku ne moremo pridobiti popolne zapore in bomo morali dela izvajati pod prometom oziroma ob polovični zapori.

V nadaljevanju se bo izvedla še rekonstrukcija lokalne ceste, ki bo v celoti ustrezno opremljena s horizontalno in vertikalno signalizacijo. 

Ostali projekti
Pomgrad povpraševanje

Potrebujete naše storitve?

Pošljite nam povpraševanje in oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se