Ureditev Koroške ceste in Glavnega trga v Mariboru

V Pomgradu že od novembra 2019 izvajamo dela na projektu ureditve Koroške ceste in Glavnega trga v Mariboru, zaključek del je predviden maja 2020. Dela obsegajo ureditev Koroške ceste in Glavnega trga z vso infrastrukturo; vodo, plinom, elektro vodi, telekomunikacijami, fekalno in meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo.

Celotno območje bo urejeno tako, da bodo imeli pešci in kolesarji prednost pred motornimi vozili, kar bo urejala ustrezna prometna signalizacija, na odseku pa ne bo označenih prehodov za pešce in kolesarje. Na območju Koroške ceste bo urejen dvosmerni promet mestnih avtobusov in vozil lokalnega prometa ter dostave in intervencijskih služb, veljala pa bo hitrostna omejitev 20 km/h. Vse tlakovane površine bodo izvedene v istem nivoju, zato bo izboljšano območje skupnega prometa z urejenim kolesarskim prometom.

Območje urejanja bo opremljeno s poenoteno urbano opremo, ki vključuje svetilke, klopi in druga sedala, koše za smeti in stojala za kolesa v nevtralnih barvah in iz trajnih materialov. Ker celotna lokacija prenove spada pod spomeniško zaščiteno območje, za tlakovanje voznih in pohodnih površin pri izvedbi uporabljamo avtohtoni naravni kamen granodiorit, bolje poznan kot Pohorski tonalit. V teksturi ta namreč upošteva zgodovinski karakter mestnega jedra. Posebnost projekta je tudi izdelava vodometa v obliki podzemnega armiranobetonskega objekta z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.

Pri izvedbi projekta svojevrsten izziv predstavlja velika gostota in prepletenost obstoječih komunalnih vodov, ki ovirajo izvedbo zemeljskih del in novih komunalnih vodov. Ves čas gradnje na območju gradbišča skrbimo tudi za ustrezne koridorje za pešce in kolesarje in jim tako omogočamo varen prehod.

Skupna površina projekta obsega 10.250 m2. Pomgrad izvaja dela v okviru t. i. joint venture pogodbe, saj so dela razdeljena med tri izvajalce, pri čemer znaša Pomgradov delež 35 odstotkov. 

Ostali projekti
Pomgrad povpraševanje

Potrebujete naše storitve?

Pošljite nam povpraševanje in oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.