Za medije

Izjava uprave prevzemne družbe

V postopku pripojitve prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d. o. o. - v likvidaciji k prevzemni družbi SGP Pomgrad d. d., ki se vodi na način poenostavljenega postopka pripojitve skladno 599. čl. veljavnega ZGD-1, uprava prevzemne družbe SGP POMGRAD d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, matična št.: 5459001000, na podlagi 2. tč. 2. odst. 590. čl. veljavnega ZGD-1, podaja naslednjo izjavo:

IZ J A V A

U P R A V E    P R E V Z E M N E    D R U Ž B E

Delničarji prevzemne družbe SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota so bili z Obvestilom z dne 23.03.2016, ki je bilo istega dne objavljeno na javno dostopni internetni strani www.ajpes.si pod rubriko Objave podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD-1 in na internetni strani prevzemne družbe www.pomgrad.si, med ostalim obveščeni, da lahko delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od sprejetja sklepa edinega družbenika prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. - v likvidaciji o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev. Delničarji prevzemne družbe SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota so z istim obvestilom bili tudi obveščeni, da je edini družbenik prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. - v likvidaciji podal soglasje za pripojitev dne 09.03.2016 in o roku za sklic skupščine prevzemne družbe.

Uprava prevzemne družbe SGP POMGRAD d.d., Murska Sobota ugotavlja, da nobeden delničar prevzemne družbe v roku do 24.04.2016 ni uresničil svoje pravice zahtevati sklic skupščine prevzemne družbe.

V Murski Soboti, dne 26.04.2016

Prevzemna družba
SGP Pomgrad d.d.

Igor BANIČ
Predsednik uprave

Izjava poslovodstva prevzemne družbe (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se