Za medije

Mnenje uprave glede prevzemne ponudbe po 34. čl. ZPre-1

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota, d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja naslednje:

m n e n j e     u p r a v e     c i l j n e     d r u ž b e

glede prevzemne ponudbe, ki so jo prevzemniki (i) IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o., (ii) IMO-RENT Inženiring in konsalting, Murska Sobota d.o.o., (iii) 3R inženiring in konsalting d.o.o. (iv) Jožef Horvat (v nadaljevanju: “prevzemniki”) objavili dne 21.04.2016 v časniku Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil upravi ciljne družbe posredovan dne 21.04.2016, vse kot sledi v nadaljevanju:

1. Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v Prevzemni ponudbi in Prospektu za odkup delnic ciljne družbe ter informacij, ki jih je prevzemnik posredoval, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe, saj zagotavlja dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Uprava ocenjuje, da bo prevzem družbi zagotavljal nadaljnje opravljanje in razvoj dejavnosti. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje bistvenih sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe, zato tudi uprava po izvedeni prevzemni ponudbi, upoštevajoč tudi dejstvo, da prevzemniki že dlje časa upravljalsko obvladujejo ciljno družbo, ne pričakuje bistvenih sprememb na teh področjih.

2. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.

3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovne pravice iz delnic, katerih imetnik je že prevzemnik.

4. Člani uprave niso neposredni imetniki delnic ciljne družbe. Družba, katera je imetnica delnic ciljne družbe in v kateri ima član uprave ciljne družbe in nekateri direktorji odvisnih družb ciljne družbe poslovni delež, je pripravljena sprejeti prevzemno ponudbo.

5. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2014 in je dostopno na spletni strani www.ajpes.si; Zadnja knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2014 znašala 34,44 EUR (Vir: Letno poročilo za poslovno leto 2014, www.ajpes.si). Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom delavcev.

V Murski Soboti, dne 29.04.2016

SGP Pomgrad d.d.

Igor BANIČ
Predsednik uprave

Mnenje uprave po 34. čl. ZPre_VK (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se