Za medije

Obvestilo v zvezi s postopkom pripojitve prevzete družbe SGP Pomgrad - ABI d. o. o. - v likvidaciji k prevzemni družbi SGP Pomgrad d. d.

O   B   V   E   S   T   I   L   O

Uprava družbe SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, matična št.: 5459001000 in likvidacijski upravitelj družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, matična št.: 1563165000, objavljata obvestilo, da je bila dne 22.03.2016 registrskemu organu predložena pogodba o pripojitvi prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji k prevzemni družbi SGP Pomgrad d.d.. Postopek pripojitve se vodi po poenostavljenem postopku pripojitve skladno 599. čl. ZGD-1, saj je prevzemna družba SGP Pomgrad d.d. edina družbenica prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji.

Delničarje družbe SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota opozarjamo na njihove pravice, kot jih smiselno opredeljuje 599. čl. v povezavi z 586. čl. veljavnega ZGD-1, in sicer, da imajo na sedežu družbe na Bakovski ulici 31, 9000 Murska Sobota (upravna zgradba 3. nadstropje), vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 možnost pregleda:

  1. pogodbe o pripojitvi;
  2. letnih poročil prevzemne družbe SGP Pomgrad d.d. in prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji, za obe za zadnja tri poslovna leta;
  3. ker se zadnje letno poročilo posamezne družbe, ki so udeležene pri pripojitvi, nanaša na poslovno leto, ki se je končalo več kot šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi ali sestave predloga pogodbe o pripojitvi, vmesne bilance stanja teh družb, sestavljene po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi;
  4. poročila nadzornega sveta SGP Pomgrad d.d. (družba SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji nadzornega sveta nima) o pregledu pripojitve.

Navedena dokumentacija bo delničarjem na voljo od dneva objave tega obvestila do izteka roka iz naslednjega odstavka tega obvestila. 

Uprava družbe SGP Pomgrad d.d., v skladu z določilom 599. člena ZGD-1, opozarja delničarje družbe SGP Pomgrad d.d., da zaradi postopka poenostavljene pripojitve, za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno pridobiti soglasja skupščine prevzemne družbe SGP Pomgrad d.d., uprava prevzemne družbe pa ni zahtevala, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Ne glede na navedeno pa mora skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od sprejetja sklepa edinega družbenika prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev. Edini družbenik prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji je podal soglasje za pripojitev dne 09.03.2016, vendar pa enomesečni rok za sklic skupščine prevzemne družbe, ob smiselni razlagi 599. čl. ZGD-1 in naveznih členov, začne teči s prvim naslednjim dnem po dnevu objave tega obvestila t.j. z dnem 24.03.2016.

V Murski Soboti, dne 23.03.2016

Prevzemna družba
SGP Pomgrad d.d.

Igor BANIČ
Predsednik Uprave

Prevzeta družba
SGP Pomgrad – ABI d.o.o. – v likvidaciji

Miran ŽILAVEC
Likvidacijski upravitelj

Obvestilo o pripojitvi (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se